Ciro Nedir? Nasıl Hesaplanır? Çeşitleri Nelerdir?

Ciro Nedir? Nasıl Hesaplanır? Çeşitleri Nelerdir?

Ciro ifadesi herhangi bir firmanın günlük, aylık veya yıllık olarak kazandığı karşılığında kullanılmaktadır. Ciro denilince şirketin kazandığı para yani şirketin büyüklüğü anlaşılmaktadır. Şirketin kazandığı tüm paranın masrafları düşülmemiş haline ciro denmektedir. Bu makalemizde sizlere ciro nedir? Nasıl hesaplanır? Çeşitleri nelerdir? gibi bilgiler sunacağız.

Cevat İmren

Bir ticaret terimi olan ciro, para karşılığı olan senet, poliçe gibi evraklar için kullanılır. Kökeni İtalyancaya dayanan kelimenin aslı giro şeklinde yazılmaktadır. Bu anlamının dışında çalışan bir firmanın belli bir süre dahilinde elde ettiği kazanca da ciro adı verilmektedir. Ciro, firmanın aylık ya da yıllık kar oranı olarak da bilinmektedir.

Her iki anlamında da kazançla orantılı olan ciro sözcüğü, birinci anlamında devretme durumunu içermektedir. Hak devri söz konusudur. İkinci anlamda ise kazanç baz alınmaktadır. Firma sahipleri gün içinde toplamda ne kadar para kazanırsa o günün cirosu bu hesaplanan miktardır. Bu miktarın hesaplanması durumunda çalışanlara günlük pay biçilmektedir. Bu anlamlar çerçevesinde ciro türleri olduğunu söylemek de mümkündür.

[renkbox baslik="Paramı Değerlendirmek için Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?" link="https://bilgihanem.com/parami-degerlendirmek-icin-nasil-bir-yol-izlemeliyim/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2016/04/parami-degerlendirmek-icin-nasil-bir-yol-izlemeliyim.jpg" renk="yesil" yenisekme="evet"][/renkbox]

Kıymetli evrak üzerindeki ciroda, kişinin para üzerinden hak devri yapması söz konusudur. Şöyle ki bir çekin üzerinde yazan miktar cirodur. Çekin üzerine imza atan kişi, yazdığı para kadar hakkı başkasına devretmiş demektir.

Ciro Nedir?

Ciro Nedir?

İki farklı tanıma sahip olan ciro kelimesinin en sık kullanılan karşılığı kazanç anlamındadır. Net olarak kabul edilmeyen ancak kabataslak hesaplanan bu ciroda önemli olan gün içinde şirket bünyesine giren paradır. Net olamamasının temel nedeni ise henüz masrafların bu gelirden düşürülmemiş olmasıdır. Şirket o gün ne kadar kazandıysa bu cirodur fakat net kar değildir.

Farklı türleri bulunan kazanç cirosunun en sık bilineni günlük cirodur. Bu kavramın diğerlerine nazaran daha çok tanınmasının sebebi pek çok firmanın çalışanlarına günlük yevmiye üzerinden ücret ödemesidir. Gün içinde kasaya giren para daha sonra masraflar düşüldükten sonra paylaştırılacaktır.

Küçük işletmeler bu işi kasa görevlisiyle yapmaktadır. Bununla beraber büyük firmalar muhasebe sorumlusu olan çalışanları ile ciro hesabını daha rahat bir şekilde tamamlamaktadırlar. Muhasebe uzmanları, ciro hesabını profesyonel şekilde yaparak daha güvenilir sonuçlar ortaya koymaktadır.

Cironun Çeşitleri Nelerdir?

Cironun Çeşitleri Nelerdir?

Kazanç cirosunun 4 ayrı çeşidi bulunmaktadır. Birincisi, küçük firmalar için kolay olan ancak modern çağda hızla büyüyen firmalar için zor olan günlük cirodur. Gün içinde kazanılan tüm paraya günlük ciro denilmektedir.

Hafta boyunca biriken ve belli bir gün içinde hesaplanıp toplanan ciroya haftalık ciro adı verilmektedir. Haftalık ciro, haftalık ücret alan ve ciroya bağlı maaşı değişen çalışanlar için önemlidir.

En sık kullanılan ve bilinen ciro türlerinden biri aylık cirodur. Şirketin aydan aya ücret ödemesi kazancına bağlı ise bu durumda aylık ciro oldukça önemlidir. Çalışanların aylık performansına bağlı olarak kazanç elde eden şirketlerde aylık ciro esas alınır.

Son ciro türü ise yıllık cirodur. Bu ciro türü çalışanlardan çok şirket sahiplerini etkileyen cirodur. Yıl boyunca şirketin yaptığı kar, elde ettiği kazanç yıllık ciroyu oluşturmaktadır.

Ciro Nasıl Hesaplanır?

Ciro Nasıl Hesaplanır?

Ciro hesaplamak için iki ayrı yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki safi hasılat, ikincisi gayrisafi hasılattır. Hesaplama tekniklerinin her ikisinin de tek bir ortak amacı vardır. Bu amaç şirketin ne kadar kar elde ettiğini görmek değil, kazanç ile çalışma arasındaki dengeyi ortaya koymaktır.

Maliyet ve masraf dengesinin ortaya konması için cironun hesaplanması gerekmektedir. Şirket, masraflarına rağmen yeterli ciroya sahip olamıyorsa bu durumda kazancıyla ilgili sorun var demektir. Bir süre devam eden bu olumsuz tablo, şirketin iflasına neden olabilmektedir.

Safi Hasılatta Hesap Nasıl Yapılır?

Ciro hesaplanırken en güvenilir yöntem kabul edilen safi hasılat, yurt içinde yapılan satışların sonucunu ortaya koymaktadır. Çoğunlukla ülke içi ticarette kullanılan bu yöntem yurt dışı ticaretlerde de kullanılabilir ancak yerel firmaların önceliği olduğu için bu şekilde alışılagelmiştir.

Safi hasılat hesaplanırken yurt içi ve yurt dışı satışlar toplanır. Ortaya çıkan toplam sayıdan iadeler, iskontolar ve indirimler çıkarılır. Bu şekilde hesap daha güvenli ve sağlıklı olmaktadır.

Gayrisafi Hasılatta Hesap Nasıl Yapılır?

Gayrisafi hasılatta elde edilen kazançlar, yurt dışı ve yurt içi gelirler toplanır. Bunun dışında farklı gelir kaynakları varsa bunlar da hesaba katılır. Brüt satışlar hesaplanarak çıkarılır. Bu şekilde elde edilen kar oranı ortaya çıkar. Gayrisafi hasılatta iskontolar ya da indirimlerin düşülmesi söz konusu değildir. Safi hasılattan farkı budur.

Devretme Anlamına Gelen Ciro Nedir?

Devretme Anlamına Gelen Ciro Nedir?

Kişisel kazancın ya da yetkilerin devrini sağlamaya da ciro denilmektedir. Cironun daha az bilinen bir tanımı olmasına karşın özellikle büyük şirketlerin kullandığı bir ciro türüdür. Ciroda hakların devri için kişi ya evrakların arkasını imzalar ya da kendi için teslim eden kısmına imzasını atar. Senet devri sağlayan ciroda, sözlü herhangi bir ibare yeterli değildir. İmza temel şarttır. Ciroda imzası bulunan kişiye ise ciranta ismi verilmektedir.

Devretme Anlamına Gelen Cironun Türleri Nelerdir?

Devretme Anlamına Gelen Cironun Türleri Nelerdir?

Birbirinden farklı birkaç türe ayrılan ciro, şekil yönünden tam ve beyaz ciro olarak ikiye ayrılır. Evrakın kim için düzenlendiğinin belli olmaması durumuna beyaz ciro adı verilmektedir. İsmin, adresin belli olması durumuna ise tam ciro denilmektedir.

[renkbox baslik="Borsa Nedir? Nasıl Çalışır? Nasıl İşlem Yapılır?" link="https://bilgihanem.com/borsa-nedir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2014/12/borsa-nedir-nasil-islem-yapilir-960x560.jpg" renk="mavi" yenisekme="hayir"][/renkbox]

Amaç yönünden ortaya çıkan ciro türleri ise temlik, tahsil, rehin cirosu olarak 3’e ayrılır. Temlik cirosu; poliçeden doğan hakkın devridir. Tahsil cirosu; tahsilat için hesaplanan ciro, rehin cirosu ise rehin bırakma üzerine hesaplanan ciro türüdür.

Şirketin kazancını ve büyüme oranını en iyi öğrenmenin yolu cironun hesaplanmasıdır. Ciro yoksa şirket iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu yüzden mutlaka ciro türlerinden biri ile kontrol yapılması gereklidir.
Ciro hesaplarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Ciro hesabı yaparken en fazla hangi ciro türünü kullanmaktasınız?
Ciro hesabı şirket için sizce ne denli önemlidir?
Şirketinizde daha fazla kazanmak, ciro yapmak için verebileceğiniz püf noktalar var mı?Okur Yorumları