Bedir Savaşı Hakkında Bilgi; Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Bedir Savaşı Hakkında Bilgi; Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Müslamanlarla Kureyşliler arasında gerçekleşen Bedir Savaşı, İslamiyetin ilk savaşıdır. Kureyşliler ile yapılan bu savaş, sadece 350 kişilik Müslüman ordusu ile kazanılmıştır. Savaşın tam tarihi, 13 Mart 624 olarak bilinmektedir. Savaşın sonunda Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiş ancak bunun yanında Uhud Savaşı başlamıştır. Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlanan savaşın nedenleri ve sonuçları Bilgihanem.com okurları için hazırlanan bu özel yazıda yer almaktadır.

Erkan Karaca

Bedir Savaşı'nın küçük çaplı bir savaş olmasına karşın, sonuçları ile tüm Dünya tarihinde önemli izleri olan savaşlardan biri olmuştur. İslam dininin devamlılığı için oldukça önemli olan Bedir Savaşı 305 kişilik Müslüman ordusu ile kazanılmıştır. Savaşın sonunda galibiyetin karşı tarafa geçmesi durumunda Müslümanlığın yeryüzünden tamamen silinmesi söz konusu olabilirdi. Mekke’nin önemli isimlerinden biri olan Ebu Süfyan önderliğinde yürütülen Kureyş kervanı, Şam dönüş yolunda büyük bir savaşa neden olmuştur.

Büyük kar sağlayan Kureyş kervanından elde edilen kazançla Müslümanların yok olması için savaş mühimmatı alınması planlanmaktaydı. Ancak Hz. Muhammed (SAV)'in bu konudaki şüphelerini kuvvetlendirmek için Hz. Talha ve Hz. Said İbni Zeyd’i bu önemli ticaret kervanını takip etmeleri için görevlendirdi. Sonrasında yaklaşık 305 kişilik asker ordusunu bir araya toplayarak Ramazan ayının 3. gününde Medine’den yola çıkmışlardır. Savaşın tam tarihi ise, 13 Mart 624 (miladi) olarak bilinmektedir.

[renkbox baslik="Mekke’nin Fethi, Nedenleri ve Sonuçları" link="https://bilgihanem.com/mekkenin-fethi/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2015/03/mekke-fethi-hakkinda-bilgiler.jpg" renk="mavi" yenisekme="evet"][/renkbox]

Hicret döneminde birçok malını Mekkelilere bırakmak zorunda kalan Müslümanların, bunun karşılığı saydıkları ticaret kervanını ele geçirmek istemeleri sonucunda Bedir köyü yakınlarında Müslümanlar ve Kureyşliler arasında savaş gerçekleşmiştir. Bu savaşın en önemli özelliklerinden biri, Hz. Muhammed (SAV)’in az sayıdaki askeri ordusu ile ilk zaferini kazanmış olmasıdır. Bu savaş sonrasında Mekke itibarının büyük kısmını kaybetmiştir. Müslümanların Medine’deki varlıkları daha fazla önem kazanmış ve Medine’deki saygınlıkları artmıştır. Yaklaşık 1000 kişilik ordusu ile Müslümanlara karşı yenilgi elde eden Mekkeliler, bu savaş sonrasında kaybettikleri gücü ele geçirmek için Uhud Savaşı hazırlıklarına başlamıştır.

Bedir Savaşı'nın Nedenleri Nelerdir?

Bedir Savaşının Nedenleri Nelerdir?Müşrikler tarafından hicrete zorlanan Müslümanların geride bıraktıklarını geri almaları ve güçlerini göstermek amacıyla başlattıkları savaş, Bedir Savaşı olarak tarihteki yerini almıştır. Bedir Savaşı'nın Mekkeliler tarafından başlatılmasındaki en önemli nedeni, ticaret kervanlarının takip edilmesidir. Bedir kuyusu yakınlarında gerçekleşen savaşın sonunda Müslümanlar askeri güçlerini göstermişlerdir. Kaybettikleri malların karşılığını alabilmek için ticaret kervanlarına saldırıda bulunmak isteyen Müslümanlar, Bedir Savaşı'nın başlamasında en büyük etken sayılmaktadır. Hz. Muhammed (SAV)’in üstün öngörüsü ile komuta ettiği ordusu karşısında daha fazla dayanamayan Kureyşliler, komutanlarının öldürülmesi üzerine savaş alanını terk etmeye başlamışlardır.

Bedir Savaşı'nın Sonuçları Nelerdir?

Bedir Savaşının Sonuçları Nelerdir?Bedir Savaşı'nın bilinen en önemli sonuçlarından biri, Uhud Savaşı'nın başlamasına sebep olmasıdır. Bedir Savaşı sonrasında ilk kez iki taraf arasında ganimet paylaşılmıştır. Hz. Muhammed (SAV)'e olan güvenin artması ile birlikte, Müslümanların Medine’deki saygınlıkları da artmıştır. Kureyşlilerin elinde bulunan Şam ticaret yolunun Müslümanların eline geçmiş olması, Bedir Savaşı'nın maddi kazançları arasındadır. Tutsak edilen esirlerden okuma yazma bilenlerin serbest bırakılması, okuma yazma bilmeyen çocuklara okuma yazma öğretmeleri koşuluna bağlanmıştır. Müslümanların yaptıkları ilk savaş olmasına karşın kazandıkları da ilk zaferdir. Müslümanların hicrete sürüklenmeleri ardından kaybettikleri mallarını geri kazanmaları ve Kureyşliler içinde Müslümanların Şam ticaret yolu için tehdit unsuru olmaları, Bedir Savaşı'nın gerçekleşmesine neden olmuştur.

Müslüman ve müşrik toplumlar arasında karşılaşılan ilk savaş olması, İslam tarihinde Bedir Savaşı'nın önemli bir yer edinmesine neden olmuştur. Müslümanların varlığını bir türlü kabullenemeyen müşriklerin Müslümanların yok olmaları amacıyla girdikleri savaştan mağlup olarak ayrılmaları, Bedir Savaşı'nın Müslümanlar için en güzel sonuçlarından biridir. Bedir Savaşı'nın en önemli sebeplerden biri de, Mekkeli müşriklerin Müslümanları yıldırmak amacıyla yaptıkları çeşitli işkencelerdir. Bu durum Hz. Muhammed (SAV)’in askeri ordusunu bir araya getirmesine neden olmuştur. Savaş sonrasında elde edilen ganimetler ilk kez yoksul ve yetimlere dağıtılmıştır. Zorlu savaş koşullarında elde edilen zafer Müslümanların birçok yönden güçlenmelerini sağlamıştır.

Kuran-ı Kerim'de Bedir Savaşı

Kuran-ı Kerim'de Bedir SavaşıMüslümanların kesin zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı'na Kuran-ı Kerim'de de yer verilmiştir. Kuran-ı Kerim'de Bedir Savaşı'yla ilgili bazı ayetler şu şekildedir;

  • "Eğer siz (Uhud'da) bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da (Karşıtlar da Bedir'de) benzeri bir yara almıştı. İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz. (Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne.) Allah, sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah, zalimleri sevmez."(Al-i İmran 140)
  • "Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir."(Enfâl 39)
  • "Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter." (Hacc 39)
  • "And olsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız." (Al-i İmran 123)
  • "Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beş bin kişiyle yardım ulaştıracaktır." (Al-i İmran Suresi, 125)
Okur Yorumları