Venüs Gezegeni Hakkında Bilgi; Genel ve Fiziksel Özellikleri, Tarihçesi

Venüs Gezegeni Hakkında Bilgi; Genel ve Fiziksel Özellikleri, Tarihçesi

Güneş Sistemi’nde yer alan gezegenlerden birisi de Venüs’tür. Çoban Yıldızı ismiyle de bilinen gezegen, Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sırada yer almaktadır. Güneş etrafında dönme hızı, kendi etrafında dönme hızından daha fazla olan gezegen hakkında bilgileri yazımızda sizlerle paylaştık.

Yasemin Saygın

Sıcaklık bakımından ilk sırada yer alan Venüs gezegeni, Yunan mitolojisinde Afrodit adıyla bilinen eski roma tanrıçasından ismini almıştır. Kendi ekseni etrafında diğer tüm gezegenlerin aksi yönde hareket etmektedir. Büyüklüğü Dünya ile benzerlik gösterirken, kardeş gezegen veya Dünya’nın ikisi olarak anılmaktadır.

Çoban Yıldızı, Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı ve Tan Yıldızı gibi isimlerle de anılan Venüs, yeryüzünden Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra görülebilmektedir. Güneş’e yakın konumda bulunduğundan ve Dünya’nın yörüngesine göre Güneş’e yakın olmasından dolayı bu mümkün olmaktadır.

[renkbox baslik="Güneş Tutulması Nedir? Nasıl ve Ne Zaman Gerçekleşir?" link="https://bilgihanem.com/gunes-tutulmasi-nedir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2017/12/gunes-tutulmasi-nedir-nasil-ve-ne-zaman-gerceklesir.jpg" renk="siyah" yenisekme="evet"][/renkbox]

Venüs’e ilk olarak 4 Şubat 1961 yılında Sputnik 7 uzay aracı gönderilmiştir. Bu araç yer yörüngesinden ayrılamadığı için başarısız olmuştur. İlk başarılı uzay aracı ise Meriner 2 olmuştur ve 27 Ağustos 1962 tarihinde fırlatılmıştır. Gezegenin 35 bin kilometre yakından geçen bu araç, 42 dakika süren bilimsel gözlemler yapmıştır.

Venüs Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

Venüs Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?Venüs Gezegeninin takip etmiş olduğu yol, Merkür ve Dünya’nın arasında yer almaktadır. Diğer gezegenler gibi Venüs de yansıyan Güneş ışıkları ile parlar.

Dünyadan göründüğü kadarı ile Venüs, diğer gezegenlerden daha parlaktır. Bu durum Dünya’ya yakın olması ve yüksek yansıma özelliği olan bulutlar ile kaplı olmasından kaynaklanır. Kalın bir atmosfere sahip olan Venüs, Güneş ışığının %76’sını geri yansıtır.

Dünya’ya Ay’dan sonra en yakın gezegen Venüs’tür. Venüs’ün diğer gezegenlerden farklı ve ilginç yanları vardır; Güneş etrafındaki dönme hızı kendi etrafında dönme hızından daha fazladır (bir yılı, bir gününden daha uzun olması). Güneş etrafında dönme süresi 224 gün, kendi ekseni etrafında dönme süresi 243 gündür.

Ayrıca, diğer gezegenlerin dönüşü saat yönünde olurken, Venüs tam aksine saatin tersi yönünde ve oldukça yavaş bir şekilde dönmektedir. Çıplak gözle görülebiliyor olmasına rağmen yüzeyinin incelenmesi mümkün değildir. Bunun nedeni de çok yoğun bir atmosfere sahip olmasıdır. % 93 oranında Karbondioksit, % 2 oranında Azot ve az miktarda değişik gazlardan oluşan atmosferi,

Güneş’ten gelen ışınları, bir ayna gibi geri yansıtır. Venüs’e, 1961 yılından itibaren gönderilen Uzay Sondaları sayesinde, yüzeyinin % 90 haritası çıkarılmıştır. Elde edilen veriler, Venüs’ün volkanik bir dünya olduğunu göstermektedir. Bu gezegenin yüzeyi radar ile görüldüğü kadarı ile tepelik, dağlık olup kraterler vardır. Bitki ve hayvanların Venüs’te yaşaması mümkün değildir; çok sıcak, susuz ve oksijensiz bir ortamdır.

Venüs Gezegeninin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Venüs Gezegeninin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?Venüs Gezegeninin dikkate değer bir manyetik alanı bulunmamaktadır, ancak iyonosfer ile Güneş rüzgârı, bir şok dalgası oluşturacak şekilde etkileşmektedir. Venüs atmosferinde, hidrojen bulunmaktadır ve izotop dağılımına dayanılarak bu hidrojenin Güneş kaynaklı olduğu saptanmıştır. Atmosferinde düşük oranda hidroklorik asit, hidroflorik asit, iyot ve brom bulunmaktadır.

Venüs gezegeninin bilinen fiziksel özellikleri şu şekildedir:

 • Kütlesi 4.867.320.000.000.000 milyar kilogramdır ve Dünya’nın 0.815 kadarıdır.
 • Ekvator ve kutup çapları, 12104 kilometredir.
 • Ekvatoral çevresi, 38025 kilometredir.
 • Gezegenin yerçekiminden kurtulmak için gereken hız 10,36 km/s’tir.
 • Yörüngedeki hızı, 35,02 km/s’tir.
 • Yörünge uzaklığı, 108.209.475 kilometredir (0,73 AU).
 • Dünyadan uzaklığı 41.400.000 kilometredir (0,28 AU).
 • Yüzey sıcaklığı 462 0C’dir.

Güneş Sisteminde Venüs’ün Yeri

Güneş Sisteminde Venüs’ün YeriBazı özellikler Venüs Gezegenini özel yapmaktadır. Venüs kendine ait fizistrospedi parçalama ve trospinakolitan perazmına sahiptir.

 • Dünyaya yörünge olarak en yakın gezegendir.
 • Yeryüzünden incelendiğinde en parlak gözüken gezegendir.
 • Yüzey sıcaklığı en yüksek gezegendir.
 • Yere benzeyen gezegenler arasında, atmosfer yoğunluğu en fazla olan gezegendir.
 • En çok merak edilen ve bu nedenle de Dünya’dan uzay aracı gönderilen gezegendir.
 • Ekseni etrafında ters döner.

Venüs Gezegeninin Tarihçesi

Venüs Gezegenini TarihçesiGünümüze ulaşan en eski, gökbilimsel belge olan ve MÖ. 7. yüzyıla ait olduğu sanılan, Ammisaduga tabletinde Babillerin, MÖ 1700-1400 yılları arasında yapmış oldukları Venüs gözlemlerinden söz edilmektedir.

Orta Amerika, Eski Mezopotamya ve Uzak Doğu kültürleri üzerinde, Venüs’ün önemli bir yeri olmuş, çeşitli mitlerde yer almıştır.

Venüs Hakkında İlginç Bilgiler

Venüs Hakkında İlginç BilgilerGüneş ve Ay’dan sonra Dünya’dan görülen en parlak üçüncü gezegen Venüs’tür. Dünya’nın ikizi olarak anılmasına karşın gezegende 1 gün, 1 yıldan daha uzundur. Çünkü kendi ekseni etrafında yavaş dönmektedir.

Venüs’ün Güneş etrafında bir döngüsü (1 yıl) 225 Dünya günü kadar sürerken, kendi ekseni etrafında dönüşü (1 gün) 243 Dünya günüdür.

Uzun yıllar boyunca gezegende hayat olduğuna inanılmış ve 20. yüzyılın ortalarına kadar dinozorlar çağında olduğu yorumları yapılmıştır.

Güneş Sistemi’ndeki tüm gezegenlerin ismi erkek ismiyken, sadece Venüs’ün ismi kadındır. Bunun nedeni, Antik Roma’da aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs’tür (Afrodit). Gökyüzünde parlak olduğu için “gökyüzünün parlak kraliçesi” olarak isim verilmiştir.

Sovyetler 1965 yılında gezegene Venera 3 isimli bir uzay aracı göndermiştir. Bu araç insanoğlu tarafından hazırlanmış ve başka bir gezegende bulunan en eski yapı olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda insan ırkının en çok uzay aracı gönderdiği gezegendir.

1961 ile 1972 yılları arasında gezegene gönderilen 21 uzay aracından 14’ü başarısız olmuştur. Toplamda ise 40’tan fazla uzay aracı incelenmesi için gezegene gönderilmiştir.

Güneş’e en yakın gezegen Merkür olmasına karşın, Venüs en sıcak gezegendir. Atmosferinin yüzde 96,5’i karbondioksitten oluştuğu için buradaki bulutlar sera etkisi yaratmaktadır. Buna bağlı olarak Güneş’ten gelen sıcaklığın gezegenden dışarı çıkması engellenmektedir. Dolayısıyla gezegenin sıcaklığı 462 dereceye kadar yükselmektedir.

Atmosferi, diğer gezegenlerin atmosferinden çok daha ağırdır. Güneş Sistemi’nde doğal uydusu olmayan iki gezegenden birisidir. Yüzeyi 300 ila 400 milyon yaşındayken, bu rakam Dünya yüzeyi için 100 milyon yıla denk gelmektedir.

Dünya ile aynı boyutlarda olmasına karşın, yüzey basıncı Dünya’dan 92 kat daha güçlüdür. Dünya üzerinde bu basınç, okyanusun 1000 metre derinliğindeki basınca eşittir. Dolayısıyla gezegene ulaşmayı başaran uzay araçları, atmosferine girdikten birkaç dakika sonra parçalanmıştır.

Tüm gezegenlerin Güneş’in etrafında saat yönünün tersine dönmesine rağmen, Venüs saat yönünde dönmektedir. Bunun nedeni, gezegene herhangi bir asteroidin veya gök cisminin çarpmış olabileceği şeklinde açıklanmaktadır.

Venüs’e en yakın gezegen, Dünya’dır ve ortalama uzaklığı 41 milyon kilometredir. En uzak gezegen ise Neptün’dür.

Güneş’ten gelen bir ışığın Venüs’e ulaşması yaklaşık 6 dakika sürmektedir. Aynı zamanda Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenlere oranla en dairesel şekil ve yörünge Venüs’te bulunmaktadır.

Sadece 3 derecelik sınırlı eksenel eğilime sahip olması nedeniyle gezegende herhangi bir mevsimin yaşanmadığı bilinmektedir. Tıpkı Merkür gibi karasal bir gezegendir.

Gezegenin dağları, vadileri ve yüzlerce volkanı bulunmaktadır. Bu özelliği ile Güneş Sistemi’nin en çok volkana sahip olan gezegenidir. Ama bu volkanların çoğu uyku halindedir.

Venüs’ün en yüksek dağı Maxwell Montes’tir ve 8,8 kilometre yüksekliğindedir. Bu ise Dünya’daki Everest Dağı ile eşdeğer bir seviyedir.

Gezegenin çok yoğun bir atmosferi bulunmaktadır ve tıpkı Merkür gibi herhangi bir uyduya veya halka sahip değildir.

Yavaş dönüyor olması sebebiyle manyetik alanı Dünya’dan çok daha zayıftır. Günün en uzun sürdüğü gezegen olarak bilinirken, sıcaklık değişimi gezegenin yavaş dönüşü nedeniyle gece ve gündüz arasında minimum seviyededir.

[renkbox baslik="Neptün Gezegeni Hakkında Bilgi; Genel ve Fiziksel Özellikleri, Tarihçesi" link="https://bilgihanem.com/neptun-gezegeni-hakkinda-bilgi/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2016/02/neptun-gezegeni-hakkinda-bilgi.png" renk="siyah" yenisekme="hayir"][/renkbox]

Gezegendeki rüzgar hızı 725 kilometreye kadar çıkabilmektedir. Uzay araçlarının çalışmasına izin vermemesinin nedenlerinden birisi de bu yüksek hızdır.

Gezegen, sürekli görünür ışığa nüfuz edebilen yoğun sülfürik asit bulutlarıyla kaplıdır. Bu yüzden gökbilimciler, gezegenin özellikle optik teleskopla görüntülenmesinde başarısız olmuşlardır.

1970’lerden önce gökbilimciler arasında gezegenin yüzeyi hakkında birçok spekülasyon ortaya atılmıştır. Gezegenin oldukça tropik olacağı ve ilk Sovyet uzay aracıyla varlığını onaylamak için gerekli ekipman yüklendiğine inanılmıştır.

Gezegen jeologlara göre; bir milyardan daha eskidir. Ayrıca yüzeyinin çok sıcak ve kuru olduğu belirtilmiştir. Son derece yüksek yüzey sıcaklıkları yüzünden sıvı su içermediği tahmin edilmiştir.

Çoban Yıldızı” diğer adıyla Venüs, Güneş Sistemi’nde yer alan gezegenlerden biridir. Bundan başka; Akşam Yıldızı, Sabah Yıldızı veya Tan Yıldızı gibi isimlerle de bilinmektedir. Venüs'ün Güneş etrafında dönme hızı, kendi etrafında dönme hızından daha fazladır. Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sırada yer alan Venüs’ün genel ve fiziksel özellikleri ile Güneş Sistemi’ndeki önemi makalemizde anlatılmıştır.
Venüs gezegeni hakkında burada yer alanlar hakkında bilginiz var mı?
Venüs’ün yıllar sonra Dünya gibi bir gezegen olabileceğini düşünüyor musunuz?
Venüs’ün atmosferi nedeniyle yapılan çalışmaların gerçekçi olduğuna inanıyor musunuz?Okur Yorumları
 1. Geçmişte yaşanmışlık olabilir .. hayata dair izler taşıyabilir incelenmeye değer bir gezegen

Daha Fazla Yorum