Azrail Nedir? Görevleri Nelerdir?

Azrail Nedir? Görevleri Nelerdir?

Dört büyük melekten biri olan Azrail, görevi can almak olan bir melektir. Yüce Allah'ın emrettiği her kul veya canlı, bir gün mutlaka ölümü tadacaktır. Bu işi yapmakla yükümlü olan ise ölüm meleği olan Azrail'dir. Azrail sadece İslam dininde değil, birçok dinde de bu göreviyle bilinmektedir. Ancak her dinden farklı isimlerle anılmaktadır. Örneğin Yahudiler Azrail için; Samael, Samil ve Sammael gibi isimleri kullanırlar. Azrail'in kelime anlamı ise; Allah'ın kulu demektir.

Erkan Karaca

İslam için önemli olan dört büyük melekten biri olan Azrail (as), daha önemli melekler olmasına karşın görevi dolayısıyla en tanınan melektir. Ölüm meleği olarak da tanınan Azrail, sadece İslam değil birçok dinde de bu şekilde kabul edilmiştir.

Bunların arasında İbraniler ve sihizm dini yer almaktadır. Azrail her ne kadar melek olarak bahsi geçen bir varlık olsa da insanlar arasında kendisinden korkulur. Bunun asıl nedeni aslında insanların ölümden korkmasıdır. Kimi bilgilerde Azrail'in iyilere iyi, kötülere kötü şekilde göründüğünden bahsedilmektedir. Aynı şekilde iyi insanların canını alırken acısız bir şekilde yaptığı da söylenmektedir. Tabi bunlar sadece söylentiden ibarettir.

[renkbox baslik="İmanın Şartları Nelerdir?" link="https://bilgihanem.com/imanin-sartlari-nelerdir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2016/08/imanin-sartlari-nelerdir.jpg" renk="siyah" yenisekme="evet"][/renkbox]

Dinle ilgili diğer tüm konularda olduğu gibi, Azrail ile ilgili tüm bilgiler de Kuran-ı Kerim'de en doğu şekilde yazmaktadır. Azrail'in görünümüyle ilgili de çok çeşitli rivayetler vardır ama diğer tüm meleklerde ve doğaüstü varlıklarda olduğu bu durumun doğruluğu net bir şekilde bilinememektedir. Azrail'in özellikle Musa'nın canını almaya gittiğinde yaşanan olayların efsaneleri çok dikkat çekicidir.

Azrail Nedir (Kimdir)?

Azrail Nedir (Kimdir)?Ölüm meleği olarak bilinen Azrail (Aleyhisselam) İslam dininde geçen dört büyük melekten biridir. Adı birçok farklı şekilde telaffuz edilmektedir. Kendisi için Azrael, Izrail, Azriel, Azrin, Azryel, Azraa-eel biçiminde tabirler de kullanılmaktadır. Yahudi mitolojisinde ise bunlara pek benzemeyen kelimelerle anılmaktadır. Bunlar; Samael, Samil ve Sammael'dır. Azrail kelime anlamı olarak Allah'ın kulu anlamına gelmektedir.

Azrail'in Görevleri Nelerdir?

Azrail'in Görevleri Nelerdir?Azrail, can almakla görevli olan bir melek olup emrinde bazı melekler bulunmaktadır. Bu melekler yine Allah'ın emriyle istenilenleri yerine getirirler. Yani anlaşıldığı üzere bu görev için Azrail tek başına değildir. Azrail ve diğer meleklerin, insanların can alışlarının iyi ve kötü insanlarda farklı şekilde gerçekleştiğine inanılmaktadır. En genel anlamıyla iyi olan insanlara selam vererek cennete girmelerini söylerken; kâfirlere vurarak haydi cehennem azabını tadın diyerek müdahale etmektedir.

Bir başka yorumda; Müslümanların canını alırken şefkatli, münafıkların canını alırken acımasız davrandığı belirtilmektedir. Yine en doğru bilgilere kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i okuyarak ulaşmamız daha doğru olacaktır. Kuran-ı Kerim'de "Her canlı (nefis) ölümü tadacaktır" ayeti yer almaktadır. İşte bu ayeti yerine getirmekle yükümlü olan varlık Azrail meleğidir. Bunlar dışında Azrail de diğer melekler gibi Rabb'ini tespih eder ve Kadir Gece'sinde yeryüzüne inerek diğer melekler gibi görevlerini yerine getirir.

Yahudilik'te Azrail

Yahudilik'te AzrailYahudilikte ölüm meleği olarak canlıların türüne göre farklı meleklerin geldiği kabul edilmiştir. İnanışa göre yaşça, statüce ya da tür olarak farklı canlılar için ayrı ayrı melek türü bulunmaktadır. Bu inanışta krallar için Cebrail, gençler için Kapziel, hayvanlar için Masbir, çocuklar için Mashit, insanlar ve hayvanlar için de Af ile Hemah isimli meleklerin geldiğine inanılır. Yahudilik inanışına göre Mesih geldiği zaman ölüm olayı son bulacak ve Mesih ölüm meleğini ortadan kaldıracaktır. Bu inanışın günümüzde geçerliliğini koruduğu tartışılabilir.

Hristiyanlık'ta Azrail

Hristiyanlık'ta AzrailHristiyanlık inanışında Azrail için diğerlerinden daha farklı bir bakış açısı oluşmuştur. Verilen sıfatlara bakıldığında ölüm meleği oldukça masum kalmaktadır. Kendisiyle ilgili olarak İncil'de ölüm meleği tabiri geçmiş olsa bile bu inanışa göre Azrail kötü tabirlerle anılır. Şeytan meleği, bela meleği, yok edici melek, şeytanların prensi bu tabirlerden bazılarıdır. Melek ve şeytan kelimesinin bir arada kullanılması oldukça ilginç bir durum olarak görülebilir ama sonuç olarak Azrail bu dini inanışta da ölümle ilgili anılmıştır.

İslam'da Azrail

İslam'da Azrailİslam dininde Azrail kelimesi Kuran-ı Kerim'de de geçmektedir. Kutsal kitapta ölüm meleği olarak net bir şekilde ifade edilmiştir. İslam'da ayrıca dört büyük melekten biri olarak bilinen Azrail, Melekül-mevt şeklinde anılmaktadır. Bu şekilde anılışı Secde Suresi'nde geçmektedir. Bu Surede geçen bahsiyle Melekül-mevt'in canı alacağını ve Rabb'e dönüleceğini anlatmaktadır. İslam dini için Azrail oldukça önemli bir melektir. Ancak aralarında en önemlisi olan Cebrail'den emir alan diğer meleklerden biridir.

Okur Yorumları
 1. Azrail in ibranicesi 2 kelimeden olusur.
  Ezra = Yardım. El = Allah
  Manası “Allahın yardımcısı”
  Aynı kökten ve manadaki isimler. Azriel, Uziel gibi
  “İsrail veya Israel” in manası da: Isra ve El
  Allahın Hazreti Davud a verdigi isimdir
  ve ibranicesi; Allah ile konusan tartısan manasına gelir.