Pudular Hakkında Bilgi; Pudu Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Pudular Hakkında Bilgi; Pudu Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Dünyanın en küçük geyiği olan pudular, o kadar küçüktür ki bir tavşandan biraz daha büyük olurlar. Dünya üzerinde Güney Amerika’da yaşayan bir hayvan türüdür. Oldukça sevimli olan pudular hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Hatice Biçer

Yeryüzünde hiç bilmediğimiz, adını bile duymadığımız, dünyanın farklı farklı yerlerinde yaşayan o kadar fazla hayvan türü vardır ki... İmkanımız olsa hepsini tek tek görüp, tanımak isteriz. Bunlardan bazıları ise çok spesifik olan özellikleri ile dünyanın enleri arasında yer almaktadır.

Bu hayvan türlerinden biri de dünyanın en küçük geyiği olan pudu geyiğidir. Adını Mapuçe dilinden alan pudular bir tavşan büyüklüğünde, oldukça sevimli hayvanlardır. Genel olarak Avrupa ormanları, Kuzey – Güney Amerika’nın bazı kesimleri, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yaşayan geyikler geviş getiren, toynaklı memelilerdir. Erkeklerinde her sene eskilerin atılıp, yenilerinin çıktığı boynuzlar bulunmaktadır.

[renkbox baslik="Pumalar Hakkında Bilgi; Puma (Dağ Aslanı) Nedir? Özellikleri Nelerdir?" link="https://bilgihanem.com/pumalar-hakkinda-bilgi/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2019/02/pumalar-hakkinda-bilgi-puma-nedir-ozellikleri-neler.jpg" renk="yesil" yenisekme="evet"][/renkbox]

Yaşam süreleri ortalama 30 yıl kadar olan geyiklerin yaşları boynuzlarının dalları ile tespit edilebilmektedir. Görme, koklama ve işitme duyuları oldukça gelişmiş olan geyikler yılda iki defa renk değiştirmektedirler. Gelin şimdi geyik türlerinden biri olan pudu geyikleri hakkında daha geniş bir bilgiyi sizinle paylaşalım.

Pudu Nedir?

Pudu Nedir?Pudu hayvanlar aleminden Geyikgiller (Cervidae) familyasına ait, Güney Amerika’ya özgü bir geyik cinsidir. Dünyanın en küçük geyik cinsi olarak bilinen pudular bir tavşan ile hemen hemen aynı büyüklüğe sahiptir. Pudu geyiklerinin 2 alt türü bulunmaktadır.

  • Kuzey Pudusu (Pudu Mephistophiles): Kolombiya, Peru, Ekvador ve And Dağları’nda yaşayan bu hayvanlar dünyanın en küçük geyiği olma özelliğine sahiptir.
  • Güney Pudusu (Pudu Puda): Şili pudusu olarak da bilinen bu türün anavatanı Petagonya’nın kuzeyidir.

Puduların Özellikleri Nelerdir?

Puduların Özellikleri Nelerdir?Dünya genelinde birçok hayvan ne yazık ki nesli tükenme riskiyle karşı karşıyadır. Bunlardan birisi de pudu geyikleridir. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin hazırladığı rapora göre özellikle güney puduları nesli tehlike altında  olan listede yer almaktadır. Pudu geyiklerinin genel olarak özellikleri şu şekildedir;

Fiziksel Özellikleri

Omuz yükseklikleri 25-43 cm, vücut boyları 60-83 cm arasında değişmektedir. Bir geyik türü olmasına rağmen oldukça küçük olan puduların ağırlıkları da boylarına orantılı olarak 6-13 kg arasındadır. Bacak boyları kısa, vücutları tıknazdır. Ağız ve burunları küt yapıdadır. İki adet çatallanamayan şişten ibaret olan boynuzları ise neredeyse başındaki tüylerden daha kısadır.

Güney pudularının tüy renkleri kırmızı kahverengi iken, kuzey pudularınınki koyu kahverengidir. Pudu geyiklerinin yüz renkleri ise genel olarak siyahtır. Yavrularına gelince; güney puduları lekeli olurken, kuzey puduları tek renk olmaları ile karakterizedir.

Yaşam Alanları

Puduların yaşam alanları iki türde farklılık göstermektedir. Kuzey puduları 2000-4000 metre arasında dağlarda, dağ ormanlarında, bazen de meralarda yaşamaktadırlar. Güney puduları ise deniz seviyesi ile 1500 metre aralıkta yaşayan orman hayvanlarıdır.

Asya, Amerika, Avrupa ve Kuzey Afrika’nın çeşitli bölgelerinde yayılım gösterir. Yaşam alanları çok çeşitlilik gösterir. Ormanlarda, tundralarda, tropikal ormanlarda, çayırlarda ve ovalarda yaşayabilmektedirler. Genellikle sürüler halinde yaşasalar da tek başına yaşayanlarına da rastlanmıştır.

Yaşam Tarzı

Güney puduları geceleri daha aktif bir yaşam sürmektedir. Besin olarak meyve, yaprak, kabuk, çiçek ve filizleri tercih eden pudular küçük vücut yapıları sayesinde, en eğik ağaç ve çalılıklara bile tırmanabilmekte, beslenmesini sağlayabilmektedirler. Normalde yalnız yaşayan pudular sadece çiftleşme zamanı eşlerini bulurlar.

Diğer tüm geyik cinslerinde olduğu gibi tek bir yavru dünyaya getirirler. Yaşam süreleri ise ortalama 20 yıldır. Çok nadir şekilde bulunan kuzey pudularının yaşam tarzları hakkında pek bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak genel özellikleri sebebiyle güney pudularının yaşam tarzlarına benzediği tahmin edilmektedir.

İki pudu türünün de sayıları avlanma ve yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle azalmıştır. Güney pudusu Chiloe Adası dışındaki diğer yaşam alanlarında oldukça nadir bulunmaktadır. Soylarının tükenmesi açısından güney puduları kuzey pudularına nazaran daha tehlikeli grup içerisinde yer almaktadır.

Üreme

Gebelik süresi 210 gün olan bu canlılar sadece bir tane yavru dünyaya getirirler. Memeli bir hayvan olan pudular yavrularını emzirerek büyütürler.

Beslenme

Otobur canlılardır. Geceleri daha aktif şekilde beslenirler. Otsu bitkiler, ağaç kozalakları, ağaç yaprakları, çiçek sapları, yumru kökler, meşe palamudu, ağaçların filizleri ve daha fazlası bu canlıların beslenme programı içerisinde yer almaktadır.

[renkbox baslik="Yusufçuk (Helikopter) Böcekleri Hakkında Bilgi; Yusufçuk Böceği Nedir? Özellikleri Nelerdir?" link="https://bilgihanem.com/yusufcuk-bocegi-hakkinda-bilgi/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2016/02/yusufcuk-bocegi-hakkinda-bilgi.jpg" renk="yesil" yenisekme="hayir"][/renkbox]

Gece gündüz aktif olan bu hayvanlar boyutlarının küçük olması sebebiyle çok hızlı hareket ederler. Yeşilliklere ulaşmak için arka ayaklarının üstünde yükselirler. Su ihtiyacını genellikle yedikleri yeşilliklerden aldıkları için çok fazla su içme isteği duymazlar.

Puduların Bilimsel Sınıflandırması

Puduların Bilimsel SınıflandırmasıAlem: Animalia (Hayvanlar)
Şube: Chordata (Kordalılar)
Sınıf: Mammalia (Memeliler)
Takım: Artiodactyla (Çift Toynaklılar)
Alt Takım: Ruminantia (Geviş Getirenler)
Familya: Cervidae (Geyikgiller)
Alt Familya: Odocoileinae
Cins: Pudu

Pudular dünyanın en küçük geyiği olma özelliğine sahiptir. Oldukça sevimli olan bu hayvanların anavatanı Güney Amerika'dır.
Hayatınızda hiç pudu geyiği gördünüz mü?
Ülkemizde bu tür sıra dışı hayvanları en çok hangi hayvanat bahçesinde görebiliriz?
Nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlara karşı ne yapılmasını önerirsiniz?Okur Yorumları