Hinduizm Nedir? İnançları ve Tarihçesi Nedir?

Hinduizm Nedir? İnançları ve Tarihçesi Nedir?

Bir Uzakdoğu dini olan Hinduizm, oldukça geniş bir alana yayılmış, kapsamlı bir dindir. Dünya çapında bakıldığında Hristiyanlık ve İslam'dan sonra gelen en büyük üçüncü din konumundadır. Kökeni Hindistan'a dayanan Hinduizm dini, sevgi ve iyilik yolu olarak görülmektedir. Kutsal Vedalar adında kitapları vardır ve bu dine inanan insanlara hindu denmektedir.

Yasemin Saygın

Hinduizm’in kökenleri Hindistan’a dayanmaktadır. Bu dini benimsemiş kişilere Hindu adı verilir. Hinduizm bir yaşam biçimi olarak benimsenmiştir. Hinduizm dininin en eski ve dine inanan kişilerce kutsal sayılan kitapları Kutsal Vedalar adı verilen kitaplardır. Hinduizm, ilk olarak çok eski zamanlardan, MÖ 800 yıllarında Upanişad’ta tüm detayları verilmiş bir şekilde açıklanan reenkarnasyon inançları yer almaktadır. Günümüzde kullanılan birçok terimin Hinduizm kavramı içerisinde yer aldığı görülmektedir.

Yüksek çakralarda yer alan hafıza, kişilerin dünyevi hayatlarında, astsal anlamlarda ve diğer var oluş şekillerinde yapmış olduklarını, düşüncelerini, zekâsal özelliklerini ve ruh etkilemeleri şeklinde bir anlamda kayıt altına almaktadır.

[renkbox baslik="Astral Seyahat Nedir? Nasıl Yapılır?" link="https://bilgihanem.com/astral-seyahat-nedir-nasil-yapilir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2016/07/astral-seyahat-nedir-nasil-yapilir.jpg" renk="siyah" yenisekme="evet"][/renkbox]

Hindu yolu, sevgi, şiddetten uzak, iyi davranışların bütünü ve doğruluk yasalarını tanımlayabilir. Hindu evlerinde huzur vardır ve metafizik, yoga gibi kavramlar önemlidir. Hinduizm dinini benimsemiş kişiler kendilerini metafizik ve yoga gibi yollarla rahatlatmaya çalışmaktadır. (Bakınız: Yoga Nedir?)

Hinduizm Nedir?

Hinduizm Nedir?Hinduizm çok geniş kapsamlı ve büyük kitlelerce kabul görmüş bir dindir. Özellikle Hindistan, Nepal bölgelerinde yaygın olarak kabul edilmiştir. Günümüz tarihinde 900 milyon kadar kişi Hinduizm’i benimsemiştir. Hristiyanlık ve İslam dinlerinden sonra en büyük üçüncü din Hinduizm’dir. Herkesin inandığı ortak şey; yaşam ve ölümün birbirini takip ettiğidir. Hinduizm’de Din öğretmenleri yani Guru’lar çok önemlidir. Hindular ile birlikte dua ederek; kutlama yapabilirler.

Hinduizm’de en önemli kavramlardan bir tanesi dharmadır. Dharma, insanların inandıkları dinin kaidelerine uygun şekilde yaşamayı işaret eden bir kavramdır. Ebedi sürecek olan bir cehennem ve lanetlenme gibi kavramlar bulunmaz. Madhva ruhları inanışı görülür. Bu ruhlar kendi aralarında 3’e ayrılmıştır. Bunlar; Moksa’ya ulaşması mümkün olan ruhlar, sonsuza kadar doğum ve ölümün döngüsünde kalabilecek olan ruhlar, sonsuza kadar lanetlenecek ve sonsuza kadar cehennemde olacak olan ruhlardır.

Hinduizm, Ortadoğu dinlerindeki gibi tek ve yüce bir Tanrıya dayalı olan dinlerden, çok tanrıcılığa kadar tüm ruhsal yolların kabulünü yapmıştır. Yani bunları geçerli sayar. Her varlık kendine yakın hissettiği yolu seçmekte özgürdür. Bu isteğini ister dua ile ister derin düşünme yoluyla yapabilir. Bu din tapınaklarda tapınma mevzusuna önem vermektedir. Tapınaklar, dinsel bayramlarda, haç gibi dönemlerde sıkça kullanılan yerlerdendir ve gelenek haline gelmiştir.

Hinduizm’in İnançları Nelerdir?

Hinduizm’in İnançları Nelerdir?

  • İnanca göre kutsal kitap olan Vedalar, Tanrı'nın sözleridir. Risi’ler sayesinde vahiy yoluyla geldiğine inanılır.
  • Tüm canlıların ve evrenin kalbinde, kendilerini yaratan, koruyan ve yok edecek olan Tanrı vardır.
  • Evrenin oluşumunun, muhafazasının ve yok edilişinin gerçekleştiği ve bu gelişmelerin sonsuz olduğuna inanılır.
  • Tüm canlıların, yaptıklarının, düşündüklerinin kendi kaderlerini çizeceğine inanılmaktadır. İslam dinindeki kader-kaza ilişkisi ile benzerlik göstermektedir.
  • Tüm hayatın ve yeryüzündeki tüm canlıların yani Tanrı’nın yarattığı her şeyin kutsal olduğu kabul edilir ve hepsi saygıyı, sevgiyi hak ederler.
  • Hinduizm’de tüm dinlerin geçerli olduğu ve bu dinlerin Tanrıya ulaşmada farklı yollar olduğu kabul görmüş ve bu şekilde işlemiştir.

Hinduizm'in Tarihçesi

Hinduizm'in Tarihçesiİlk etapta Hindistan’ın farklı kısımlarından Müslüman, Hristiyan, Budist ve Yahudi gibi dinleri kabul etmeyen kişilerin toplanarak oluşturdukları bir gruptur. Ardından Hinduizm kavramı gelişmeye başlamıştır. 19. yüzyıl ilk yarısında özellikle İngilizce konuşulan civarlarda kimlik kazanan bir kavram oldu. Hint anayasalarına göre Hinduizm; Janizm, Sihizm ve Budizm dinlerini içeren bir kavram olarak tanımlanır. Hinduizm, genel anlamda mistik bir dindir ve dünyanın en eski dini olma özelliği ile bilinir. Başlangıç dönemi belli değildir ancak bazı kaynaklarda milattan önceki yıllara kadar uzandığı görülür.

Okur Yorumları