Kömür Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Çıkarıldığı Yerler

Kömür Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Çıkarıldığı Yerler

Tortul çökeltilerin arasında bulunan, koyu renkli, karbon ve yanıcı gazlar içeren maddeye kömür adı verilmektedir. Karbon, oksijen ve hidrojen türevi elementlerin bir araya gelmesi ile oluşur. Ülkemizde Zonguldak, Afşin Elbistan, Soma, Karaisalı, Merzifon ve Tavşanlı'da kömür yatakları bulunmaktadır. En çok kullanılan yakıt madenlerinden biri olan kömür hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler yazımızda yer almaktadır.

Erkan Karaca

Kömür ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da en çok kullanılan maden ürünlerinden bir tanesidir. Yeryüzünün en eski madenlerinden birisi olan kömür hem güvenilir bir yakıt kaynağıdır hem de düşük maliyetlerle elde edilebildiği için çok fazla rağbet görmektedir.

Kömür aynı zamanda temiz olarak yanan fosil yakıtlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Kömür bugün dünyada yaklaşık 50 üzeri ülkede yaygın olarak üretilmektedir.

[renkbox baslik="Radyasyon Nedir? Zararları ve Korunma Yolları Nelerdir?" link="https://bilgihanem.com/radyasyon-nedir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2016/02/radyasyon-nedir-zararlari-ve-korunma-yollari.jpg" renk="sari" yenisekme="evet"][/renkbox]

Kömür ayrıca petrol ya da doğal gazın aksine dünyanın sadece belirli bir kısmında değil, tüm dünya genelinde bulunmaktadır. Fosil bir yakıt olan kömür ayrıca oldukça emniyetlidir ve hem depolama hem kullanım hem de taşıma açısından kolaylıkla kullanılabilmektedir. Temiz kömür teknolojileri sayesinde dünya üzerinde pek çok ülkede doğaya hiçbir şekilde zarar vermeden tüketilmektedir. Ucuz bir yakıt olması sebebiyle kömürden dünyadaki elektrik üretiminin büyük bir bölümünde faydalanılmaktadır.

Kömür Nedir?

Kömür Nedir?Kömür çeşitli yöntemler ile yanabilen fosil bir kayadır. Karbon, oksijen ve hidrojen türevi elementlerin bir araya gelmesi ile oluşan kömür, yeryüzünde yer alan diğer katmanların arasında milyonlarca yıl boyunca ısıya, basınca ve mikrobiyolojik pek çok etkiye maruz kalarak bugünkü şekline gelmiştir. Kömür homojen değildir ve kompakt olmasının yanı sıra genellikle lignoselülozik bitkilerin birleşimiyle oluşmuştur. Kömür tabakalaşma gösterebilen ve bataklıklarda bulunan, kahverengi ya da siyah renklerdeki organik kütlelerdir.

Kömürün Özellikleri Nelerdir?

Kömürün Özellikleri Nelerdir?Kömür en çok nemli, sıcak iklime sahip olan ve organik maddelerin yoğun olduğu bataklık gibi yerlerde, bataklıkta bulunan suyun PH değerinin 4 ya da 5 civarında olması durumunda oluşmaya başlamaktadır. Kömürün oluşma aşamasında bataklığa gelen farklı maddelerin zaman geçtikçe aşağıya doğru çökmesi ve bu sebeple bataklığın örtülmeye başlaması etkili olmaktadır. Ayrıca bataklık içerisindeki bitkilerin bozulması, bataklıkta bulunan su ile birleşerek bir tür jel haline gelmesi ve birtakım kimyasal tepkimelerle değişikliğe uğraması ile de yine kömürün oluşması için uygun ortam sağlanmaktadır.

Kömürün Kullanım Alanları Nelerdir?

Kömürün Kullanım Alanları Nelerdir?Kömür hem ülkemizde hem de dünya üzerinde demir ve çelik fabrikaları ile kimya endüstrisinde sıklıkla kullanılan enerji kaynaklarından birisidir. Kömür ısıtılarak kok kömürü olarak da tüketilmektedir. Kömür ayrıca yakıt ve yağlama yağlarının üretiminde de faydalanılan fosil kaynaklardandır. Kömür sayesinde endüstriyel proseslerde gerekli olan buhar üretimi de gerçekleştirilebilmektedir.

Benzer İçerik: Gümüş Nedir?

Kömür bugün hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Pek çok ülkede ihtiyaç duyulan elektrik üretiminin büyük bir kısmı fosil bir yakıt olan kömürden elde edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da elektrik ihtiyacının %53’ü kömürden karşılanırken bu oran Yunanistan’da %69, Çin’de %75, Danimarka’da %77, Avusturalya’da %83, Güney Afrika’da %93 ve Polonya’da %95’tir. Ülkemizde ise gereksinim duyulan elektrik enerjisinin ortalama %32’si kömürden karşılanmaktadır.

Kömürün Çeşitleri Nelerdir?

Kömürün Çeşitleri Nelerdir?Kömür farklı birçok türde olabilmektedir ancak en yaygın bulunanları antrasit, linyit turba ve taş kömürüdür. Antrasit en değerli olan kömür türüne verilen isimdir ve yaklaşık %95’i karbondan oluşmaktadır. Antrasit aynı zamanda en sert kömürdür, yakıldığı zaman diğer kömür türlerine göre çok daha fazla ısı vermektedir. Taş kömürü ve linyite baktığımızda; taş kömürünün yaklaşık %70’i, linyitin ise %50’si karbondan meydana gelmektedir. Kömürler organik durumlarına göre alt bitümlü kömür, linyit, bitümlü kömür ve antrasit kömür olarak ayrılmaktadır.

Kömür Çıkarılan Yerler Nerelerdir?

Kömür Çıkarılan Yerler Nerelerdir?Kömürün dünya genelinde çıkarıldığı yerlere baktığımızda ilk sıralama; Çin, ABD, Hindistan, Avustralya ve Güney Afrika şeklindedir. Ülkemize baktığımızda sayısı hiç de az olmayan kömür yataklarına sahip olduğunu görmekteyiz. Bunlardan taş kömürü çıkarılan yerler; Zonguldak’ta Ereğli, Kastamonu’da İnebolu'dur. Türkiye'de antrasit içeren kömür yatakları bulunmamaktadır. Ancak buna karşın epey bir linyit yatağı mevcuttur. Türkiye'nin belli başlı linyit yatakları şunlardır;

  • Afşin Elbistan
  • Karaisalı (Adana)
  • Merzifon
  • Kükürtlü
  • Eynez ve Soma (Manisa)
  • Uluçayır ve Divriği (Sivas)
  • Zonguldak
  • Tavşanlı ve Tunçbilek (Kütahya)
Okur Yorumları