Asit – Baz Kavramları: Asit ve Bazlar Nedir? Genel Özellikleri Nelerdir?

Asit – Baz Kavramları: Asit ve Bazlar Nedir? Genel Özellikleri Nelerdir?

H+ iyonu veren maddelere asit; H+ iyonu alan maddelere ise baz adı verilir. Kimyanın konusu olan asit-baz kavramları aslında gümlük hayatımızın da içindedir. Kullandığımız limondan sabuna birçok madde, asidik veya bazik özelliktedir. Bu yazımızda günlük hayatta ve kimyasal reaksiyonlarda kullanılan asit ve bazlar hakkında bilgi verilmiştir. Asit – baz kavramları, asit – bazların genel özellikleri ve nötrleşme olayı detaylıca anlatılmıştır.

Yasemin Saygın