David Hume Kimdir? Hayatı ve Eserleri

David Hume Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Empirizm akımının öncülerinden olan David Hume, İskoç asıllı bir filozoftur. “İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme” isimli eseriyle ilk başarısına imza atmıştır. Çok küçük yaşlarda babasını kaybeden David Hume, tüm hayatını yazmaya ve araştırmaya adamıştır. Önemli eserleri arasında; Dinin Doğal Tarihi, Doğal Din Üstüne Diyaloglar, İngiltere Tarihi, Siyasal Söylevler yer almaktadır. Filozof kimliğinin yanında tarihçi ve ekonomist olarak da bilinen David Hume hakkında ilginizi çeken tüm bilgileri yazımızda topladık.

Erkan Karaca

İskoç filozof olarak ün kazanmış olan David Hume, 1711 ve 1776 yılları arasında yaşamıştır. Edinburg’da doğan ve burada eğitimini tamamlayan Hume, edebiyat ve hukuk alanındaki ilgisinin yanı sıra, ticarete olan eğiliminin ardından Fransa’ya gitmeyi tercih etmiştir. Fransa’da bulunduğu 1734 yılında "İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme" isimli eserini hazırlamıştır.

İskoç asıllı bir asilzadeye özel öğretmenlik yapmanın dışında tüm vakitlerini bilimsel araştırmalar yaparak geçiren David Hume, daha birçok alana ilgi duymuştur. Bunlardan felsefe, tarih ve para konularına yönelik yazılar yazmaya başlamıştır.

[renkbox baslik="Lev Nikolayeviç Tolstoy Kimdir? Hayatı ve Eserleri" link="https://bilgihanem.com/lev-nikolayevic-tolstoy-kimdir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/02/lev-nikolayevic-tolstoy-kimdir-hayati-ve-eserleri.jpg" renk="yesil" yenisekme="evet"][/renkbox]

David Hume, yeni bir insan bilimi oluşturmak amacı ile Newton’un da deneysel yöntemini kullanarak yeni çalışmalar üretmesi kabul görmemiş ve yarıda kalmıştır. İnsanlık için düşüncenin önemini her defasında vurgulayan Hume, para ve maddi varlıklar üzerine yaptığı çalışmalar ile de ekonomist unvanını almış bir isimdir.

David Hume Kimdir?

David Hume Kimdir?İskoç asıllı bir filozof olmasına karşın İngiliz filozofu olma yolunda ilerlemiş bir isim olan David Hume, insan doğası üzerine yaptığı incelemeler ile bu alandaki ilk başarısını elde etmeyi başarmıştır. Belirttiği düşünleri doğrultusunda izlediği kaynaklar, Hume felsefesi hakkında şüphe duyulmasına neden olmuştur. Uluslararası ticaret ve insan nüfusu alanlarına da ilgisi büyük olan bir araştırmacı olarak insan doğası ve insan zihni Hume’nin ilgisini çeken araştırma konularını oluşturmaktadır. Bilimsel konulara olan ilgisi nedeniyle bir dönem sadece kendini bu konulara yöneltmiş ve bu uğurda yaptığı özel öğretmenlik hizmetini de bırakmıştır. Bu dönemde yazdığı birçok yazının konusunu felsefe, tarih ve siyasi konular oluşturmaktadır.

David Hume'nin Hayatı

David Hume'nin Hayatıİnsanlık üzerine yaptığı araştırmalar ile tanınan Hume, araştırmalarında tutarlı bir deneycilik yolunu izlemiştir. Araştırmalarında neden sonuç ilişkisini göz ardı etmiş ve bu kuralın zorunlu olmadığını savunmuştur. Yoksul bir ailenin ferdi olan David Hume 65 yıllık yaşamının büyük bölümünü başarılı bir filozof olma yolunda değerlendirmiştir. Çok küçük yaşta iken babasını kaybetmiş olan Hume, annesinin üstün desteği ile iyi bir eğitim alma imkanına sahip olmuştur. Henüz 12 yaşında iken Edinburg Üniversitesi’ne girmiş; tarih ve felsefe eğitimi almaya başlamıştır. Eğitimi sonrasında Fransa’ya gitme kararı almış ve burada kendi ismini dünyaya tanıtmak amacı ile bir kitap yazmıştır.

İlginizi Çekebilir: Ernesto Che Guevara Kimdir?

18 Yüzyılda yaşamış ve o dönemin önemli düşüncelerini savunmuş bir ekonomist ve filozof olan Hume, ampirizm (empirizm) yani deneycilik akımının değerli temsilcileri arasında yer almaktadır. Temsil ettiği akımın düşüncesine göre Hume, hayatta deneyimlenen birçok şeyin zihin tarafından algılandığı ve bunun sonunda düşüncelerimizin oluştuğunu savunmaktadır. Deneycilik felsefesi içinde kendine yakın bulduğu birçok noktayı Berkeley’in düşünce yapısında bulan Hume, Berkeley’in görüşlerinden esinlenerek kendine özgü bir deneycilik görüşü ortaya çıkarmıştır. Hume’a göre bütün düşüncelerin temellinde deneycilik kavramının etkisi büyüktür. Özellikle aklın ilkeleri konusunda alışkanlık ve tekrar ile güçlenen zihnin bağlantıları olarak değerlendirmiştir. Bu noktada Hume bilimsel kanunların insan geleceği hakkında hiçbir değer taşımadığı sonucuna ulaşmıştır.

David Hume'nin Eserleri

David Hume'nin EserleriYaşamı sırasında önemli eserlere imza atmış olan David Hume, aynı zamanda ölümü sonrasında da eserleri basılmış olan bir filozoftur. İlk araştırma eseri olan İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme 1739 yılında yayınlanmış bir eserdir. Ardından Ahlak İlkeleri Üzerine Araştırma eseri ile ünü giderek artmıştır. Yaşarken sadece iki eserini hayata geçirmeyi başarmış olan Hume, ölümü sonrasında da Dinin Doğal Tarihi, Doğal Din Üstüne Diyaloglar, İngiltere Tarihi, Siyasal Söylevler, İntihar ve Ruhun Ölmezliği Üstüne Deneme isimli çalışmaları hayata geçirilmiştir.

Okur Yorumları