Ötanazi Nedir? Çeşitleri ve Dinler Açısından Yeri

Ötanazi Nedir? Çeşitleri ve Dinler Açısından Yeri

İnsan veya hayvan olmak üzere tüm canlıların, dayanılamayacak acılar içinde olması sebebiyle, ağrılı veya ağrısız bir şekilde hayatına son vermeye ötanazi denir. Ötanazinin farklı türleri olduğu gibi, her ülkede de yasallığı değişiklik göstermektedir. Ülkemizde aktif ötanazi hukuken yasak kılınmıştır. Günümüzde bu uygulama pek sık kullanılmıyor ama, tarihte ötanazinin sıklıkla yapıldığını öğreniyoruz. Bunun sebebi belki de, o dönemlerde tıbbın hastalıklara çözüm bulamaması olabilirdi.

Yasemin Saygın

Ötanazi, oldukça farklı, uygulanış biçimleri de bir o kadar ilginç olan kavramlardan bir tanesidir. Günümüzde pek sık görünmese de geçmişte yasal veya yasadışı olarak çeşitli şekillerde uygulanmış olduğu bilinmektedir. Şuanda dünya üzerinde geçerli olan birçok din için ötanazi uygulamasını kesinlikle yasaklamıştır.

Ancak buna rağmen bu dini kabul eden ülkelerin bazılarında uygulanmasına izin verilmektedir. Ötanazinin kendi içerisinde çeşitleri vardır.

[renkbox baslik="Böbrek Kanseri Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi" link="https://bilgihanem.com/bobrek-kanseri-nedir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01/bobrek-kanseri-nedir-nedenleri-belirtileri-korunma-yollari-ve-tedavisi.jpg" renk="mavi" yenisekme="evet"][/renkbox]

Çeşitlerine göre bazı ülkelerde yasal olarak uygulanmaktadır. Örneğin pasif ötanazi birçok ülkede yasal olarak uygulanmaktadır. Aktif ötanazi ise hemen her ülkede yasaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde hekim destekli intihar uygulaması bulunmaktadır. Ülkemizde ise çeşitli yollarla ötanazi uygulayan hekim ya da her kimse Türk Ceza Kanunu’na göre adam öldürmek suçu ile cezalandırılmaktadır.

Ötanazi Nedir?

Ötanazi Nedir?Yunanca ölüm kelimesinden günümüze kadar ulaşmıştır. Bir kişinin ya da bir hayvanın hayatını, acısız ya da çok acıtan yöntemlerle, enjeksiyon yapmak suretiyle hayata son vermek, yüksek doz ilaçlarla sonlandırmak olarak tanımlanır. Kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırmak da bir ötanazi türü olan pasif ötanazi olarak belirtilmiştir ancak bu biraz göreceli bir kavramdır. Ülkemizde de hastaların yaşam destek ünitesinden ayrılması aile izniyle mümkün kılınmıştır.

Ötanazi Çeşitleri Nelerdir?

Ötanazi Çeşitleri Nelerdir?Kendi içerisinde temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; aktif ötanazi ve pasif ötanazidir.

  • Aktif ötanazi uygulamasında; direkt uygulama durumu vardır. Öldürecek madde, kurtulma imkânı olmayan hastalara doğrudan uygulanmaktadır. Uygulama yöntemleri; öldürücü ilaçların verilmesi, öldürücü etkisi olan ilaçların enjeksiyonla yapılması.
  • Pasif ötanazide ise; dolaylı bir uygulama söz konusudur. Hastanın yaşamını devam ettiren makineler kapatılır ya da tedavi edici ilaçların kullanımına son verilir. Yalnızca hastanın ağrısız yaşaması sağlanmaktadır.

Dinler Açısından Ötanazi

Dinler Açısından Ötanazi

  • İslam Dininde Ötanazi: İslam dinine göre Allah insana bir hayat bahşetmiştir. Bu nedenle kişinin kendi canı üzerinde karar vermek gibi bir hakkı yoktur. Allah’ın can verdiği her varlığın canı yine Allah tarafından alınır. İslam dininde hem intihar hem de ötanazi uygulamaları yasaktır. Hastaların ölüme terk edilmesi de günahtır ve hekim katil olarak nitelendirilir. Bunun dışında bir kişinin başka birinin hayatına son vermek gibi bir hakkı da yoktur. İslam dinini kabul etmiş hemen her toplumda ötanazi uygulaması yasaktır.
  • Musevilik Dininde Ötanazi: İnsan ve insan hayatına bakış bu dinin temelidir. Bu dinde insanın hayatının Tanrı tarafından bahşedildiğine inanılır ve bu hayat yine Tanrı tarafından geri alınabilir denmiştir. Hayatı kutsal kabul eden bu dinde ötanazi tavsif edilemez.
  • Hristiyanlık Dininde Ötanazi: Musevilik dininin insan hayatına dair belirttiği temellere dayanmaktadır. Bu dinde, insanın doğuşundan itibaren kişilerin kendi hayatına son vermesi ve başkalarının hayatına son vermesi kesinlikle yasaklanmıştır. İnsan hayatı bu din için de kutsal kabul edilmiştir. Çok eski dönemlerden beri Hristiyanlık'ta çocukların katledilmesi, kişilerin kendi canına kıyması ve intiharlar yasaklanmıştır. 10 emir içerisinde bulunan “öldürmeyeceksin” emrine sadık kalınmıştır. Roma İmparatorluğu'nda da resmi din olarak Hristiyanlık kabul edildikten sonra intihar olayı katletmek eylemi ile eş değerde tutulmuştur. Ünlü isimlerden Augustine intihar olayını şiddetli şekilde eleştirmiştir.
  • Budizm Dininde Ötanazi: Herhangi bir rahip ölümün avantajlarından ya da yaşamın sefilliği ile ölüm sonrası yaşamın iyiliğinden bahsederse ve intihar eylemine özendirici bir söylemde bulunursa; görevinden ve dinden aforoz edilmektedir. Bu dinde ayrıca tedavi edilemeyecek derecede çok hasta olan kişilere tedavi uygulamasına son vermek, kişilerin ölümünü hızlandırmaya çalışarak ölüme terk etmek kesinlikle yasaklanmıştır.
Okur Yorumları