Tukididis Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Tukididis Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Antik Yunanistan'da yaşayan Tukididis tıpkı Heredot gibi bir tarih yazarıdır. Ancak aradaki fark Tukididis'in tarihte yaşanmış olayların siyasi yönlerini ele alarak yazmasıdır. Tukididis aslında uzun yıllar süren Peloponez Savaşı sırasında yaşamış, Atinalı bir generaldir. Bilgihanem.com okurları için hazırlanan bu özel yazıda, milattan önce yaşamış olan bu ünlü tarihçiyi tanımanız için gerekli bilgilere yer verilmiştir.

Erkan Karaca

Tukididis ya da Tukidides adı ile bilinen kişi; ünlü Antik Yunan tarihçisi ve Atinalı bir generaldir. Tukididis döneminin ünlü şehirleri Atina ve Sparta’nın arasında meydana gelen, ortalama 30 yıl kadar süren Peloponez Savaşı sırasında yaşamıştır.

Kaleme aldığı eserlerinde de bu savaşı betimlemiştir. Tukididis’in bu betimlemeleri Peloponez Savaşı bitene kadar yani Milattan Önce 404 yılına kadar sürmüştür.

[renkbox baslik="William Shakespeare Kimdir? Hayatı ve Eserleri" link="https://bilgihanem.com/william-shakespeare-kimdir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/05/william-shakespeare-kimdir-hayati-ve-eserleri.jpg" renk="kahve" yenisekme="evet"][/renkbox]

Tukididis’in mantığına göre tarihin en önemli kısmı, siyasi olan yanlarıdır ve bu yüzden de tarihi her daim siyasi açılarına göre incelemiştir. Hatta tarihe olan ilgisi de yine tamamen siyaset yüzündendir. "Pelopponnes Savaşlaɾının Taɾihi" adını verdiği ve çok sevilen yapıtlarından birisi olan kitapta da yaşadığı dönemde meydana gelen savaşların neden olduğunu ve sonucunda meydana gelen her türlü gelişmeyi okuyucularına aktarmayı tercih etmiştir.

Tukididis (Tukidides) Kimdir?

Tukididis (Tukidides) Kimdir?Antik Çağ'da yaşamış olan Tukididis (Thucydides) genellikle tarihin siyasi olaylarını ele alan bir tarihçidir. Ünlü düşünür ve yazar Tukididis, onunla aynı çağ içerisinde yaşamış olan Herodot’a kıyasla çok daha ilginç ve farklı bir tarih bilimcidir. Çünkü eserleri incelendiğinde Herodot bir hikayeci iken Tukididis tarihin siyasal yönlerini ön plana alarak okuyucularına aktaran bir düşünürdür.

Tukididis'in Hayatı

Tukididis 'in HayatıMilattan Önce 460 ve 400 yılları arasında yaşayan Tukididis, döneminin ünlü tarihçilerinden birisidir. Eserlerinde olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde incelemiştir. Eserlerini yazarken öğretici bir dil kullanan Tukididis, bu yönü ile öğretici tarih tekniğini ilk başlatanlardan biri olarak bilinmektedir. Tukididis, Yunanlılarda Herodot’tan sonra çıkan en büyük ikinci tarihçi olma özelliğine sahiptir.

Tukididis Atina ve Sparta’nın arasında meydana gelen savaştan sonra M.Ö. 400 yılında hayata gözlerini yummuştur. Milattan Önce 431 yıllarında savaşın olduğu sırada çok genç bir yaşta olan Tukididis, daha sonraki sene çıkan salgın esnasında veba hastalığına yakalanmıştır ancak doğru ve zamanında tedavi ile iyileşmiştir. Milattan Önce 424 yılında ise komutan olarak atanan Tukididis’e, üstleri tarafından yanına ufak bir filo alması söylenmiştir. Atina’nın önemli kolonilerinden Amphipolis kolonisini Sparta’dan gelen ve oldukça ünlü bir komutan olan Brasidas’ın ordularına karşı güvenliğini sağlama görevi verilmiştir. Ancak Tukididis istenen başarıyı gösteremeyince üstlerinin herhangi bir şey yapmasına gerek bırakmadan kendi isteği ile sürgüne gitmiştir.

İlginizi Çekebilir: Arşimet Kimdir?

Sürgünü esnasında yaklaşık 20 yıl kadar Atina’dan uzakta kalan Tukididis, Sparta Savaşı kesin olarak kazanıldıktan sonra ülkesine geri dönmüştür. Yurda dönüşünden tam 4 yıl sonra ise hayatını kaybetmiştir. İçinde bulunduğu dönemin tarihini 404 yılına kadar yazmaya çabalamış olsa bile, 411 yılından sonrasını anlatmaya vakti kalmamıştır.

Tukididis'in Eserleri

Tukididis'in EserleriPelopponnes Savaşlaɾının Taɾihi ismindeki yapıtını, döneminde yaşayan yerel halkın siyasi açıdan eğitilmesini sağlamak amacıyla yazdığı bilinmektedir. Tukididis Pelopponnes Savaşlarının Taɾihi eseri ile vatandaşlarını siyasal konularda bilgilendirmek istemiştir. Herodot ile aralarında olan farklılıklara rağmen iki düşünür de tarihçi olarak anılmaktadır fakat hem Herodot hem de Tukididis hiçbir zaman tarih filozofu olmamıştır. İki düşünür yıllarını sadece tarihi olaylar ile ilgilenerek geçirmişlerdir ve tarihin ne anlama geldiği ya da tarihin amacı üzerine eğilmemişlerdir.

Kısa ve anlamlı sözleri ile akıllarda yer eden Tukididis’in söylediği sözler genellikle cesaret, adalet ve tarih üzerinedir.

  • "Hak, dünya telakkisine göre sadece eşit güçte olanlar arasında söz konusudur; zira güçlü yapabildiğini yapar ve zayıf çekmesi gereken eziyeti çeker."
  • "Mutluluğun sırrı özgürlüktüɾ. Özgürlüğün sırrı ise cesarettiɾ."
Okur Yorumları