II. Murat Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

II. Murat Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

II. Murat, İstanbul'u fethederek adını tarihe altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası ve Osmanlı Devleti'nin 6. padişahıdır. Çok küçük yaşta devletin idaresini ele almak zorunda kalan 2. Murat, Yörgüç Paşa'nın lalalığı sayesinde kendini yetiştirmiştir. Bu yazımızda, Osmanlı padişahlarından II. Murat'ın kısaca hayatı hakkında bilgiler sunacağız.

Erkan Karaca

Aynı zamanda Koca Murat olarak da bilinen II. Murat, 1. Mehmet’ten (Çelebi Mehmet) sonra tahta geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 6. Padişahı olan 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet'in babasıdır. Henüz 17 yaşındayken tahta çıkan 2. Murat, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yeri olan Selanik’i fethederek Osmanlı’ya katan padişahtır.

4 evlilik yapmış olan padişahın eşleri şunlardır: Hüma Hatun, Tacünnisa Hatice Halime Hatun, Mara Hatun ve Yeni Hatun’dur. Hüma Hatun, Fatih Sultan Mehmet’in annesidir. Mara Hatun ise Sırbistan Despotu Yorgo Bronkoviç’in kızıdır aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet’i kendi öz evladı gibi sevip, koruyup kolladığı söylenmektedir. Bu yüzden Mara Hatun, Fatih Sultan’ın ikinci annesi olarak kabul edilir.

[renkbox baslik="Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Hayatı ve Eserleri
" link="https://bilgihanem.com/kanuni-sultan-suleyman-kimdir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2017/02/kanuni-sultan-suleyman-kimdir-hayati-ve-eserleri.jpg" renk="kahve" yenisekme="evet"][/renkbox]

6’sı kız 4’ü erkek olmak üzere 10 çocuk babası olan 2. Murat, babası 1. Mehmet’in bir av kazası sebebiyle yaralanması sonucu verdiği vasiyet üzerine tahta geçmiştir. Bu makalemizde siz değerli okuyucularımıza 2. Murat’ın hayat hikayesini sunacağız.

II. Murat Kimdir?

2. Murat, 30 Mart 1404 tarihinde Amasya’da doğmuş ve 3 Şubat 1451’de Edirne’de hayata veda etmiştir. Dulkadiroğulları’nın beyi Nasireddin Muhammed, 2. Murat’ın anne tarafından dedesidir. Annesi ise Emine Hatun’dur. Bazı tarihçiler 2. Murat’ın annesinin Emine Hatun değil, Amasyalı Divittar Ahmed Paşa’nın kızı Şehzade Hatun olduğunu söylerler.

II. Murat’ın Hayatı

Çocukluk yıllarını doğduğu Amasya’da geçiren 2. Murat, 1410 yılında babası ile birlikte Bursa’ya gitmiş, orada saray görgüsü ve terbiyesi üzerine eğitimler almıştır. Lalası Yörgüç Paşa’dır. 2. Murat 11 yaşındayken, 1415’te lalası ile birlikte Rum ve Danişmendiye eyaletinin valisi olmuştur. Bu eyalet Osmanlı’nın doğu sınırı olması nedeniyle çok büyük bir öneme sahiptir.

1421 yılında Osmanlı Padişahı oluncaya dek bu valiliğe devam eden 2. Murat, 1416 yılında Börklüce Mustafa’nın başlattığı ayaklanmayı bastırmıştır ve bu olay 2. Murat’ın tarihteki ilk önemli başarısıdır. Bu olaydan 2 sene sonra Samsun’u fetheden 2. Murat, genç yaşına rağmen devleti başarıyla yönetebileceğinin ilk işaretlerini vermiştir.

II. Murat’ın Tahta Çıkması

2. Murat, babası 1. Mehmet’in vasiyetiyle 17 yaşındayıken tahta çıkmasına rağmen, diğer kardeşlerinin taht mücadelesi sebebiyle yaklaşık 3 yıl süren bir çatışma dönemi yaşanmıştır. 1. Mehmet, diğer oğulları Mustafa, Yusuf ve Mahmut’u tahta geçen 2. Murat’ı boğdurma ihtimaline karşı Bizans İmparatoru Manuel ile anlaşarak onun himayesine göndermiştir.

Ancak 1. Mehmet öldükten sonra bu anlaşmayı bozan Bizans İmparatoru, Mustafa Çelebi’yi serbest bıraktı ve bunun karşılığında ondan Gelibolu’yu Bizans’a bırakmasını istedi. Ardından bir Bizans Donanması ile Mustafa’yı Limni’den Rumeli’ye geçirdi. Burada hem Cüneyd Bey hem de Rumeli beyleri ile anlaşma yapan Mustafa, kendi önderliğinde bir ordu kurdu.

Bunu haber alan 2. Murat, veziriazamı Amasyalı Beyazıt Paşa’yı Mustafa’nın üzerine saldı. Edirne üzerinde karşılaşan iki ordu büyük bir mücadeleye girişti ve bu savaş sonunda 2. Murat’ın ordusunun büyük bir kısmı saf değiştirerek teslim oldular. Veziriazam Amasyalı Beyazıt Paşa esir alındı ve Cüneyd Bey’in teklifi ile Mustafa, veziriazamı idam ettirdi.

Bu olaylar sonucunda Osmanlı’nın ikinci başkenti olarak kabul edilen Edirne’ye gelen Mustafa, burada halkın büyük desteği ve tezahüratları ile karşılandı. Ardından kendi adına hem hutbe okuttu hem de sikke bastırdı. Edirne’de tıpkı bir padişahmış gibi davranan Mustafa, Bizans İmparatoruna olan sözünü tutmadı ve Gelibolu’yu vermedi. Bu olay, Bizans’ın desteğinin kesilmesine yol açtı. Aynı zamanda saray tarafından, Mustafa’nın 1. Mehmet’in oğlu olmadığı yönünde haberler yayılmaya başladı. Bu duyumu alan halkın bir kısmı da Mustafa’ya olan desteğini geri çekti.

Tam bu esnada Mustafa’nın en büyük destekçisi olan Cüneyd Bey’e 2. Murat tarafından bir teklif iletildi. Bu teklife göre; Mustafa Çelebi'ye olan desteğini geri çekmesi karşılığında kendisine İzmir ve Aydın Beyliği verilecekti. Bu teklifi kabul eden Cüneyd Bey’in de desteğini çekmesi sonucu Mustafa iyiden iyiye güçsüzleşti. Aldığı üst üste darbelerden sonra kendisini destekleyen küçük çaptaki ordusuyla geri çekilen Mustafa, Ulubat dolaylarına geldiği sırada 2. Murat’ın gönderdiği Hacı İvaz Paşa’nın ordusuyla karşılaştı ve çıkan çatışmada çok büyük zararlar gördü.

Bu çatışmadan kurtularak Gelibolu’ya kaçmayı başaran Mustafa, orada tutunamayarak Edirne’ye geçti. Kendisine sadakatlerini ileten Edirne halkıyla selamlaştıktan sonra, Edirne’de bulunan Osmanlı hazinesinden önemli bir bölümü alarak kaçmaya çalıştı. Ancak o esnada yakalanarak Edirne Kale Burcu’nda asıldı. Mustafa Çelebi'nin gerçekten 1. Mehmet’in oğlu mu olduğu yoksa bir düzmece sonucu mu kendisini böyle kabul ettirdiği hala tarihçiler arasında tartışma konusudur.

II. Murat’ın Tahttan Feragat Etmesi

Üst üste aldığı ağır yenilgiler ve oğlunun ölüm haberi üzerine bunalıma giren 2. Murat, tahttan feragat ederek yerini oğlu 2. Mehmet’e bırakmıştır. 2. Mehmet, İstanbul Fatihi olan Sultan Mehmet’tir. Tahttan indikten sonra Manisa’ya yerleşen 2. Murat, Macarların anlaşmayı bozup Tuna’yı aşması üzerine vezirleri tarafından tekrar saraya davet edildiyse de bu daveti reddetmiştir. Bu olay Fatih Sultan Mehmet’in o tarihe geçen fermanı yazmasına vesile olmuştur.

Babasının, ordunun başına geçmeyi reddetmesi üzerine Fatih Sultan Mehmet; “Eğer Sultan’san gel ve ordunun başına geç. Yok eğer Sultan ben isem, kati emrimdir gel ve ordunun başına geç” fermanını babasına iletmiştir. 2. Murat bu olay üzerine ordusunun başına geçmiştir. II. Murat 1450 yılında Arnavutluk Seferi'ne çıkmış fakat bu seferi tamamlayamamıştır. 1451 yılında hayatını kaybettikten sonra, yerine oğlu II. Mehmed geçmiştir.

II. Murat’ın Venedikliler ile Savaşı ve Selanik’i Fethetmesi

İstanbul’u kuşattıkları sırada Bizans ile anlaşarak Selanik’i ele geçiren Venedikliler, 1424 yılında bu defa da Çanakkale’ye karşı bir saldırı girişiminde bulunarak boğazları ele geçirmeye çalıştılar. Bu olaylar üzerine İstanbul’un Venedikliler tarafından fethedileceğinden çekinen 2. Murat, hemen Bizans İmparatoru ile görüşmelere başladı. Bu görüşmeler sonunda Bizans İmparatoru, Osmanlı’ya her yıl 30 bin duka altın vermeyi ve ayrıca Ege ve Karadeniz kıyılarındaki şehirleri Osmanlı’ya vermeyi kabul etti.

Bu şehirler önceden Osmanlı’ya ait olmasına rağmen, Ankara Savaşı’nda büyük bozguna uğrayarak ordusunun zayıflaması sonucu Bizanslılar tarafından ele geçirilmişti. 1425 yılında Anadolu’yu bir Türk birliği haline getirmek için çalışmalara başlayan 2. Murat, öncelikle sürekli isyancılara destek veren Cüneyd Bey’i ve ailesini ele geçirerek idam ettirdi.

Uzun uğraşlar sonucu Anadolu’da barışı sağlayan 2. Murat, bu sefer elindeki orduları Venedik’e karşı kullandı. Selanik’i elinde bulunduran Venedikliler hala Çanakkale üzerinden bir abluka uygulamaya devam etmekteydi ancak 2. Murat, 29 Mart 1430 tarihinde bu ablukaya karşı zafer kazanarak önce Selanik’i ele geçirdi hemen ardından da Yanya’yı fethetti. Bu fetihler üzerine Osmanlı – Venedik Anlaşması’nı imzalayan 2. Murat, ardından Balkanlarda ortaya çıkan Arnavutlu İsyancıları bastırdı.

Daha sonra gelişen olaylarda, 2. Murat’ın kayınpederi Sırp Despotuu Yorgo Brankoviç, Osmanlı aleyhine Macarlar ile işbirliğine girdi. Karşısındaki cephenin kalabalıklaşması sonucu 2. Murat, 1434’ten sonra Balkanlar’da daha sert politikalar izlemeye başladı. Bu olaydan 3 yıl sonra Anadolu’ya sefer düzenleyen 2. Murat, Konya, Beyşehir ve Hamideli’yi tekrar Osmanlı topraklarına kattı.

Anadolu’da gücünü iyice pekiştiren 2. Murat, ilk Macaristan seferine çıkarak şimdiki Sibiu Kalesi’ni kuşattı. Sonrasında Karpat Dağları’nı aşarak Eflak’a girdi ve oradan Edirne’ye döndü. 1438 yılında ise Sırbistan’a sefer düzenleyen 2. Murat, Semendire’yi ele geçirdi ve Sırp Despotluğu’nu yıkarak Sırbistan’ı bir Osmanlı Eyaleti haline getirdi.

[renkbox baslik="III. Murat Kimdir? Hayatı ve Eserleri
" link="https://bilgihanem.com/ucuncu-murat-kimdir/" resim="https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01/3-murat-kimdir-hayati-ve-eserleri.jpg" renk="yesil" yenisekme="hayir"][/renkbox]

Ancak daha sonraki Janos Hunyadi istilasında büyük bir yenilgiye uğrayan Osmanlı Ordusu, ağır kayıplar verdi. Bu yenilginin sebebi, Macar ordularının arabalar üzerindeki tüfekli ve oklu askerlerin varlığıdır. Osmanlı Ordusu, bu orduya karşı direncini koruyamamış ve savaşı kaybederek barışa zorlanmıştır. Daha sonrasında Segedin Antlaşması’nı imzalamıştır.

Bu olaylar esnasında 2. Murat, Amasya Valisi olarak atadığı oğlu Alaaddin Ali Çelebi’nin ölüm haberiyle yıkılır. Bu anlaşmayla Osmanlı, daha önce işgal ederek eyaleti haline getirdiği Sırbistan’a özgürlüğünü geri vermek durumunda kalmıştır. Macarlar da, Bulgaristan üzerindeki hak iddialarından vazgeçti ve her iki taraf da Tuna Nehri’ni geçmemek konusunda anlaşmaya vardı.

2. Murat, İstanbul'u fethederek bir destan yazan Fatih Sultan Mehmet'in babasıdır. Osmanlı'nın 6. padişahı olan 2. Murat birçok sefere katılmış ve başarıyla dönmüştür.
Bildiğiniz diğer Osmanlı padişahlarının isimlerini sayabilir misiniz?
II. Murat'ın, Fatih Sultan Mehmet'in babası olduğunu biliyor muydunuz?
II. Murat hakkında bildiğiniz ilginç bir bilgi var mı?Okur Yorumları
  1. 2.muratın adını duydum ama bu kadar güzel bir hikayesi olduğunu bilmiyordum çok güzel bir hikayesi varmıştı Fatih Sultan Mehmette tıpkı bu gibi bir babaya layık zaten