Roman Nedir? Özellikleri ve Türleri Nelerdir?

Okurken gözlerimizin dolduğu duygusal romanlar, maceraların peşinde koşarken bizzat yaşıyormuş gibi hissettiğimiz polisiye romanlar, bir kişinin başından geçen olayları anlatan psikolojik olaylar ve daha nicesi... Eğer okumayı seven biriyseniz romanlar size yeter. Edebiyatın en önemli parçalarından biri olan roman ve türleri hakkında merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

Romanlar, kitapseverlerin en sevdiği türlerdendir şüphesiz. Kimi zaman hayal dünyasını yansıtan kimi zaman da yaşanmış hikayeleri anlatan romanlar, edebiyatın en önemli parçasıdır. Romanlar mutlaka bir mantık ilişkisi içerisindedir ve sanatsal öğeler içerir. Bir düz yazı niteliğinde olan romanlar, insanların başından geçen bir serüveni anlatabildiği gibi, hiç yaşanmamış tamamen hayal ürünü olan olaylardan da oluşabilmektedir. Oldukça uzun bir anlatımdan oluşan romanda olaylar; yer, zaman ve kişi bütünlüğü ile yansıtılır.

Amaç okuyucunun olayı birebir yaşamasını sağlamaktır. Temel olarak romanlarda 4 öğe bulunmaktadır. Bunlar; yer, zaman, olay ve karakterlerin oluşturduğu kişi kadrosudur. Genellikle romanların çoğunda geniş bir kişi kadrosu bulunur.

Baş karakterin yanında yer alan yardımcı karakterler ise romana zenginlik katmaktadır. Olay zinciri denilen durumda iç içe geçmiş birçok olay yaşanır ve bunlar yer-zaman ikilisiyle uyumlu şekilde okuyucuya aktarılır.

Roman Nedir?

Roman Nedir?Romanlar, kişilerin başından geçen olayları, yaşanmışlıkları, belirli bir kronolojik sıralama içerisinde, mantık, duygu ve sanat çerçevesinde öykülenmiş uzun anlatılardır. Hikayelere göre daha uzun ve olay merkezli değil; kişi merkezli yazılardır. Her romanın kendine has bir dili vardır. Çünkü her yazar anlatmak istediği olayı kendi üslubuyla aktarır. Ancak her roman bir düz yazı niteliğindedir.

Tavsiye İçerik: Şiir Nedir?

Romanın Özellikleri Nelerdir?

Romanın Özellikleri Nelerdir?Romanlar genellikle düz yazı ile yazılırlar ancak ara ara nazım öğeleri de içerebilirler. Bahsi geçen olaylar genellikle sıradan insanların, klasik yaşantılarından ibarettir. Romanda bahsi geçen mekanlar sıklıkla sokaklar, evler, meyhaneler gibi olağan yerlerdir. Romanda kullanılan dil, şiirlerde olduğu gibi süslü ve sanatlı değildir.

Romanın Türleri Nelerdir?

Romanın Türleri Nelerdir?Romanlar kendi aralarında konu ve üslup bakımından alt türlere ayrılmaktadırlar.

Üslup Bakımından Romanlar

Romantik Roman

Duyguları, arzuları, hisleri doğal ve gerçek kavramlar olarak kabul eder. Bunun yanında acı ve keder de bu türün temelinde yer alır. Bu türe örnek olarak Sir Walter Scott’un romanları, Jean Jacques Rousseau eserleri, Goethe’nin ve Victor Hugo’nun romanlarından bazıları verilebilir.

Realistik (Gerçekçi) Roman

Anlatım dili kuru ve genellikle kuşkucu bir yaklaşıma sahiptir. Olayları gerçekleriyle ortaya koymayı hedefler. Türe örnek olarak Balzac eserleri ve Stendhal eserleri verilebilir.

Estetik Roman

Belirli bir şekil ve anlatım çizgisinde yazılmış eserlerdir. Estetik romanın en önemli türlerini Gustave Flaubert vermiştir.

İzlenimci Roman

Dışarıdaki hayatın gerçeklerinden çok duygulara, kişinin iç yaşantısının betimlemesine dikkat edilir.

Dışavurumcu Roman

20. yüzyılda kendini gösteren bu biçim, insan hayatını belirleyen toplum ve millet karşıtı güçlerin belirtilmesi ile meydana getirilir. Dostoyevski, Kafka, Beckett’in yazdığı romanların bu türün en iyi örneklerindendir.

Yeni Roman

1930’lu yıllardan sonra ortaya çıkan bu tür dışavurumculuğa benzemektedir. Roman yazmanın imkansızlığını anlatan romanlardır.

Konularına Göre Romanlar

Tarihi Roman

Tarihi romanlar konuları bakımından kendi aralarında çeşitlenmiştir. Gotik roman, ruh bilimsel roman, oluşum romanı, töre romanı, tarihi romanların alt başlıklarıdır. Eserde bahsi geçen kahramanlar gerçek kişiler olabileceği gibi hayal ürünü de olabilirler. Dünya edebiyatına bakıldığında ilk örneklerini Walter Scott vermiştir. Türk edebiyatında ise bu türle anılan isimler, Ahmet Mithat ve Namık Kemal’dir.

Duygusal Roman

Kişilerin duygusal yaşamlarını, özenli bir biçimde anlatan romanlardır. Bazı zamanlar yazarın kendi duygularıyla, okurun duygularına etki etmesi olayı görülebilir. Sterne, Rousseau, Favette gibi önemli isimlerin birkaç romanı bu türe örnek verilebilir.

Psikolojik Roman

Kişilerin ruhsal durumlarıyla yakından ilgilenen ve çözmeye çalışan roman türleridir. Oldukça serinkanlı ve denetli şekilde yazılması ile duygusal romandan ayrılmış olurlar. Psikolojik romanda çığır açan Abbe Prevost’un Manon Lescaut adlı eseridir. Bu eser diğer roman yazarlarını da etkilemiş ve türün gelişmesine önemli bir yere sahip olmuştur. Türkiye’de ilk psikolojik roman Mehmet Rauf’un Eylül isimli eseridir.

Polisiye (Macera) Roman

Cinayet, gizem, suç, ceset, katil gibi öğeler içeren ve sürekli bir adrenalin halinde ilerleyen roman çeşididir. Bu alandaki en iyi isim şüphesiz Agahta Christie’dir. Türk romancılarından ise Ahmet Ümit polisiye tarzı romanlar yazmaktadır. Bu tür romanlarda konu; kim kimi öldürdü? Nasıl öldü? Neden öldü? Soruları etrafında şekillenir.

Fantastik Roman

Tamamen hayal gücüne dayanan romanlardır. 19.yüzyıl bu türün gelişmesinde önemli bilimsel gelişmelere sahip olmuştur. Vampir, hayalet gibi varlığı kesin olmayan ve tamamen hayal ürünü olan öğeleri içerir.

Çizgi Roman

Çizgi romanlar, olayları resimlerle ifade eden türlerdir. Birbirini takip eden yüzlerce resimden meydana gelirler. Çizgi roman başlı başına bir sanat dalıdır.

Hikaye ve Roman Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hikaye ve Roman Arasındaki Farklar Nelerdir?

  • Hikayeler ve romanlar aracında ciddi bir hacim farkı vardır. Hikayeler oldukça kısayken romanlar hikayelerden oldukça fazla kelime sayısına sahiptir.
  • Hikayelerde temel olan olaydır. Bu durum romanlarda olay yerine kişi getirilerek farkı açıklanabilir.
  • Hikayelerde tek bir olay söz konusudur ama romanlarda birbirleri ile ilişkili onlarca olay bulunur. Tüm olaylar birbirini takip eder.
  • Hikayelerde mekanlar belirli alanlardır ve sınırlıdır. Romanlarda ise mekan konusunda sınırlama yoktur ve kişiler hemen her alanda bulunabilirler.

Okur Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgihanem'i Takip Edin

En Yeniler